• 1
  Sklep internetowy STYLOWE MEBLE WRZEŚNIA działający pod adresem www.bogimeble.pl jest prowadzony przez Krzysztofa Sulkowskiego prowadzącego firmę BEMAKS Hurt Detal Krzysztof Sulkowski z siedzibą w 62-300 Września ul. Kosynierów 38, NIP 7891184576, REGON 630761560 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej.
 • 2

Realizacja sprzedaży w sklepie stylowe meble Września– zwanym dalej Sklepem, odbywa się według niniejszego regulaminu.

 • 3

W Sklepie sprzedajemy meble i wyposażenie wnętrz używane. Produkty noszą ślady użytkowania. Są one opisane w ofertach i pokazane na zdjęciach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego podanego przy produkcie.

 • 4

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

 • 5

Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Są one podane przy każdym produkcie i doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

 • 6

Koszt transportu kilku mebli. Mebel o najwyższym  koszcie transportu jedzie za 100% ceny transportu, pozostałe za 50% ceny transportu.

 • 7

Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenie zamówienia.

 • 8

Złożenie przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta.

 • 9

Zamówienie można też uzgodnić i złożyć telefonicznie.

 • 10

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Klienta wszystkich niezbędnych pól formularza adresowego. Dane, które Klient podaje są potrzebne tylko do realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, które nie zawierają danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak np. nr telefonu czy adres e-mail lub też w przypadku gdy dane te zawierają błędy, uniemożliwiające realizację.

 • 11

Zakupione w Sklepie produkty Klient może odebrać osobiście lub przysłać swój transport.

 • 12

Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W niektórych przypadkach termin może się wydłużyć.

 • 13

Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 • 14

Płatności można dokonać na trzy sposoby:

 • płatności online obsługiwane przez Przelewy24,
 • przelew bankowy,
 • płatność przy odbiorze u kierowcy.
 • 15

Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

 • 16

Firma Bemaks wystawia faktury vat-marża. Otrzymanie faktury należy zgłosić w formularzu zamówienia.

 • 17

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy. Faktury VAT oraz Faktury korygujące VAT przesłane na adres mailowy podany podczas składania zamówienia uznaje się za skutecznie doręczone.

 • 18

Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i braku zastrzeżeń do zamówienia.

W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia prosimy o kontakt ze sprzedającym.
W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

 • 19

Meble wysyłamy prywatnymi przewoźnikami. Potrafią oni zadbać o meble na czas transportu i bezpiecznie dostarczą pod wskazany adres.

 • 20

Transport nie obejmuje wnoszenia ani składania mebli. Są to dodatkowo płatne usługi.

 • 21

W przypadku mebli ze względu na duże gabaryty obowiązek rozładunku leży po stronie klienta. Prosimy się na to przygotować – przy odbiorze powinny być co najmniej 2 osoby. Kierowca nie ma obowiązku udziału w rozładunku, jednak poproszony
zazwyczaj nie odmawia pomocy.

ZWROT TOWARU

  1. Konsument ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od odebrania przesyłki.

 1. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania czy zniszczenia (innych niż w opisie lub na zdjęciach w ofercie) i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.
 2. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
  Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się ze Sklepem. Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.
 3. Sprzedawca zwróci koszty zakupu najpóźniej trzy dni po otrzymaniu zwracanego towaru. Kwota zwrotu może być umniejszona jeśli towar będzie nosił ślady użytkowania lub będzie zniszczony.
 4. Zwracany towar ma być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed wysyłką.
 5. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: 62-300 Września ul. Sikorskiego 36 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

REKLAMACJE

 1. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Przy zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest wskazać następujące dane:
 3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
 4. przedmiot reklamacji,
 5. okoliczności uzasadniające reklamację,
 6. datę zawarcia umowy sprzedaży oraz numer zamówienia,
 7. żądanie Kupującego,
 8. podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej,
 9. formę w jakiej przekazana ma być Kupującemu odpowiedź na reklamację oraz adres, adres poczty elektronicznej na który ma być ta odpowiedź przekazana – o ile jest inny niż adres z którego sklep otrzymał reklamację.
 1. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację konsumenta w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 2. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru) – w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

W przypadku uznania przez Sklep reklamacji Kupującego w zakresie odstąpienia od umowy kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Kupującego w terminie 14 dni od ustosunkowania się przez Sklep do złożonej reklamacji.

Informujemy, że dla Kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.